Pribor za praoničku tehniku by Miele

Pribor za praoničku tehniku

 • sa 4 kotačića, prikladno za kadu za rublje WW 85. Prikladno za Miele Professional kadu za rublje WW 85


 • za montažu na Miele Professional podvozje za lakše rukovanje. Prikladno za FG 40 i FG 85


 • za komfornu njegu korita valjka. Čišćenje korita i njega voskom u jednom radnom koraku uklj. džepove za jednostavno nanošenje voska na valjak na korito. Prikladno za sve LACO valjke za glačanje  Savršena završna obrada zahtjeva redovitu njegu korita valjka • njegu korita valjka za glačanje. Primjenjivo s LACO krpom za vosak za valjak za glačanje Sadržaj: 1 kg • za pripremu rublja za optimalno dodavanje. • za upravljanje dodatnim funkcijama uređaja. Za upravljanje dozirnim pumpama 1-6 i senzorima punoće Za upravljanje vanjskim prijenosnikom signala za prekid programa Za prekid programa izvana • za upravljanje dodatnim funkcijama uređaja. Za upravljanje dozirnim pumpama 1-6 i senzorima punoće Za upravljanje vanjskim prijenosnikom signala za prekid programa Za prekid programa izvana • za upravljanje dodatnim funkcijama uređaja. Prikladno za PW 6241, PW 6321 Za upravljanje dozirnim pumpama 1-6 i senzorima punoće Za upravljanje vanjskim prijenosnikom signala za prekid programa Za priključivanje na sustav upravljanja energijom Za prekid programa izvana • za upravljanje dodatnim funkcijama uređaja. Prikladno za PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207 Za upravljanje dozirnim pumpama 7-12 i senzorima punoće • za upravljanje dodatnim funkcijama uređaja. Za upravljanje dozirnim pumpama 7-12 i senzorima punoće • za upravljanje dodatnim funkcijama uređaja. Prikladno za PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207 Za upravljanje dozirnim pumpama 7-11 i senzorima punoće Za upravljanje ponovnim iskorištavanjem vode • za upravljanje dodatnim funkcijama uređaja. Za upravljanje dozirnim pumpama 7-11 i senzorima punoće Za upravljanje ponovnim iskorištavanjem vode